Mỗi người sẽ có một sở thích khác nhau và sẽ càng khác nhau hơn khi đó là hai người khác giới. Vì thế mối quan tâm lo lắng của các cặp đôi khi mua đồng hồ