“Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc” – Theo Hazlitt. Một cặp đôi mà bạn càng thấy giản dị thì tình yêu của họ có thể gấp nhiều lần một